O nás

Organizačně OMS Strakonice zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, střelecké akce, kynologické akce, chovatelské přehlídky a další činnosti související s výkonem práva myslivosti.

Okresní myslivecký spolek Strakonice, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Strakonice, Vodňany a Blatná.